Daftar atau Masuk

Tip4Commit


Menyumbang kepada Open Source

Dermakan bitcoin untuk projek Open Source atau buat komit dan dapatkan tip untuk itu.

Lihat projek

Bagaimanakah ia berfungsi?

Orang ramai menyumbangkan bitcoin kepada projek. Apabila komit seseorang diterima masuk ke repositori projek, kami secara automatik tip pengarang.

Ketahui mengenai Bitcoin »

Menderma

Cari projek yang anda suka dan simpan bitcoins ke dalamnya. Derma anda akan terkumpul dengan dana penderma lain untuk diberikan sebagai tip untuk komitmen baru.

Cari atau tambah projek »

Sumbang

Lihat dan perbaiki sesuatu! Sekiranya komit anda diterima oleh penyenggara projek, anda akan mendapat tip! Sila periksa e-mel anda untuk jemputan atau Masuk. Jika anda belum menerima jemputan, anda boleh Daftar dengan alamat e-mel yang sah atau melalui GitHub.

Projek yang disokong »